Ticker- Buttigieg follows Ohio

U.S. Transportation Secretary Pete Buttigieg made his first visit to the crash site on Thursday.